היה שותף

קבר אבנר בן נר

קבר אבנר בן נר

קבר אבנר בן נר

 

קבר אבנר בן נר ממוקם על פי המסורת בלב העיר חברון, סמוך למערת המכפלה.
אבנר בן נר היה דודו ושר צבאו של המלך שאול.
לאחר מותו של שאול בקרב, המליך אבנר את בנו של שאול, הוא איש בושת.
מותו בא לו מיד יואב בן צרויה, שאת אחיו עשהאל הרג אבנר לאחר הקרב בגבעון.
על פי המסורת, בסמוך לקברו של אבנר נקבר אף ראשו של איש בושת בן שאול.
בספר שמואל ב (ג, לב) מסופר על קבורת אבנר:

ויקברו את אבנר בחברון, וישא המלך את קולו ויבך אל קבר אבנר ויבכו כל העם. ובהמשך הכתוב מספר (שם ד, יב): ואת ראש איש בושת לקחו ויקברו בקבר אבנר בחברון.
אתר קבר אבנר בן נר מוזכר בכתבי עולי רגל רבים. רבי משה באסולה שביקר במקום בשנת 1522 מספר כי במקום נבנה מסגד על ידי המוסלמים. בעל ספר יחוס צדיקים שביקר באתר בשנת 1561 מספר כי בראש השוק של חברון, כנגד כותל הפסגה, קבורת אבנר בן נר, בכנסייה של גויים, בתוך מערה.