היה שותף

תלמוד תורה

תלמוד תורה

לימוד תורה מתוך שמחה

 

תלמוד תורה קניין תורה מיסודו של הרב בלייכר שליטא, הוקם בשנת תשסב בקרית ארבע היא חברון.

 

קניין תורה קם מתוך אמונה שהתורה היא סביבתו הטבעית של הילד ומתוך מטרה לבנות את הבניין הנפשי האמיתי של הילד בישראל.

כאן במקום בו חיו אבות האומה ישנה משמעות מיוחדת ללימוד תורה של הבנים השבים לגבולם ואל עיר אבותם.

על ידי ההתקשרות לתכנים של אהבת תורה ויראת שמים בצורה עמקנית, נבנה בילד הרצון לקנות את התורה.

בקניין תורה מושם דגש על עידוד הלמידה העצמית, בחזרות על החומר הנלמד, מעבר לשעות הלימודים. לא במתן חובות (שיעורי בית וכדו) אלא בהפנמת החשיבות של שמירה על דבר יקר. בקניין תורה מעודדים לימוד בבית מדרש באופן חופשי אחהצ.

יחס אישי לכל תלמיד הוא ערובה להצלחה בחינוך. לפיכך מוקדש בכל יום זמן בו המלמד נפגש עם התלמידים באופן פרטני, תומך בהם רגשית ולימודית.

מתוך כך אנו שואפים לבנייה של תלמידי חכמים, יראי שמים, שמחים, סימפטיים, בקיאים וחריפים, לוחמים את מלחמתה של תורה בנחת ובישוב הדעת. מנהיגים בעלי שיעור קומה אלו יהיו ברכה לעם כולו.

כיום מצויים כ 180- תלמידים במסגרת ועוד כ 25- אנשי צוות מ 11- ישובים בסביבה.

קניין תורה משרת את ילדי קרית ארבע, חברון וכל יישובי הסביבה עי מערך הסעות ממוגנות ירי לביטחונם של הילדים.