היה שותף

מאמרים ושיעורים

אברהם אבינו - יג` תשרי תשפ`א

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

ערב יום ירושלים

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

23 רב המאחד על המפריד

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

11 המשך רסד - רסה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

10 המשך רסג - רסד

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

בלבבי משכן אבנה - המלכות הישראלית

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

פרשת תזריע מצורע

האזן הורד שיעור - קובץ MP3