היה שותף

מאמרים ושיעורים

אברהם אבינו - יג` תשרי תשפ`א

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

התאחדות הרצון - שיעור לשבועות

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

הלכות שבועות תש`פ

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

ערב יום ירושלים

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

הלכות ציבור - דרוש כ

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

23 רב המאחד על המפריד

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

11 המשך רסד - רסה

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

10 המשך רסג - רסד

האזן הורד שיעור - קובץ MP3

עצמאות זה להיות לגמרי לבד

האזן הורד שיעור - קובץ MP3