היה שותף

גלעד לזכרם

סגן דוד גולובנציץ ז"ל

נולד בכ`ו כסלו תשנ`ה

נפל ביום י`א בתמוז תשע`ז

בן 22 בנופלו